نشان‌های طلایی و نقره‌ای

۱. هر سال به کتاب‌های ویژه‌‌ای که بیش‌ترین هماهنگی را با معیارهای لاک‌پشت پرنده داشته باشند نشان طلایی و نقره‌ای اهدا خواهد شد، که ناشران می‌توانند این نشان را روی جلد کتاب‌های‌شان درج کنند.
۲. نامزدهای اولیه‌ی این نشان، از مجموع فهرست‌های چهار شماره (یک سال)، انتخاب خواهند شد. کتاب‌هایی که موفق به دریافت پنج و شش لاک‌پشت شوند، نامزدهای اولیه‌ی دریافت نشان طلایی و نقره‌ای لاک‌پشت پرنده خواهند شد، اما داوران یک بار دیگر تمام کتاب‌های منتشر شده در سال را مرور خواهند کرد تا کتابی که شایسته‌ی توجه است از راه‌یابی به جمع نامزد‌ها بازنماند.
۳. داوران، برای انتخاب کتاب‌ها، برای دریافت نشان طلایی و نقره‌ای نشست یا نشست‌های جداگانه‌ای برگزار خواهند کرد.
۴. این نشست‌ها هنگامی به حد نصاب خواهد رسید که دست کم دو سوم اعضای داوران در آن شرکت داشته باشند.
۵. نشان طلایی تنها وقتی به کتابی تعلق خواهد گرفت که دو سوم از کل داوران آن کتاب را شایسته‌ی دریافت نشان طلایی بدانند.
۶. نشان نقره‌ای به کتاب یا کتاب‌هایی تعلق خواهد گرفت که دو سوم داوران حاضر در جلسه آن کتاب را شایسته‌ی دریافت نشان نقره‌ای بدانند.
۷. هر سال، نشان طلایی به یک کتاب یا حداکثر سه کتاب، که بر اساس معیارهای لاک‌پشت پرنده پدیده شناخته شوند، اهدا خواهد شد.
۸. هر سال نشان نقره‌ای به کتاب‌هایی که بر اساس معیارهای لاک‌پشت پرنده شایسته تقدیر شناخته شوند، اهدا خواهد شد.
۹. کتاب‌های برگزیده از میان کتاب‌های رشته‌های مختلف انتخاب و هنگام اعلام نتایج، هیئت دوران دلایل خود را برای انتخاب کتاب‌ها بیان خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *