محمود برآبادی

محمود برآبادی، متولد ۱۳۳۱، دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌ی برنامه‌ریزی شهری است. با این‌که او در ۲۶ سال گذشته کارمند سازمان ترافیک تهران بوده، ولی بیش‌تر از هر چیزی یک نویسنده بوده است؛ دو سه رمان و داستان بلند و کتاب‌هایی درباره‌ی آموزش مهارت‌های زندگی، به‌ویژه‌ی با موضوع ترافیک،…

مطالعه بیشتر