معیارها و شیوه‌نامه‌ی داوری

شیوه‌ی اجرایی لاک‌پشت پرنده
۱. جلسات عادی هیئت داوران با حضور اکثریت مطلق اعضا به رسمیت می‌رسند؛
۲. کتاب‌ها به پیشنهاد دست کم سه نفر سه لاک‌پشت دریافت کرده و به فهرست راه می‌یابند، اما برای این‌که جزء کتاب‌های شش و پنج و چهار لاک‌پشت قرار بگیرند، باید به تایید اکثریت داوران نیز برسند؛
۳. نویسندگان و منتقدانی که در مؤسسه‌های انتشاراتی مشغول به فعالیت هستند نمی‌توانند کتاب‌های آن مؤسسه را پیشنهاد و به آن‌ها رأی بدهند؛
۴. نویسندگان دیگر، بیرون از گروه داوری، هم می‌توانند در پیشنهاد کتاب و نوشتن معرفی‌نامه‌ی کتاب‌ها با گروه داوری همکاری کنند؛
۵. کتاب‌های اعضای گروه داوری، در بخش جداگانه‌ای از فهرست، معرفی می‌شوند؛
۶. در هر شماره‌ی پژوهشنامه کتاب‌های یک فصل بررسی و از میان آن‌ها کتاب‌هایی پیشنهاد می‌شود. فصل مورد بررسی در اول این بخش قید خواهد شد؛
۷. فهرست اولیه‌ی کتاب‌ها بر اساس فهرست خانه‌ی کتاب تهیه خواهد شد. چنان‌چه کتابی، از هر فصل، در این فهرست نیامده باشد یا، به هر دلیلی، از چشم داوران برکنار مانده باشد، در فصل بعدی، آن کتاب نیز بررسی خواهد شد؛
۸. برای داوری کتاب‌های تصویری و برخی دیگر از رشته‌ها با کار‌شناسان خارج از هیئت داوران مشورت خواهد شد.

معیارهای راه‌یابی به فهرست و دریافت نشان
۱. دست‌یابی به سبک شخصی و توانایی در آفریدن جهانی تازه و فضای منحصر به فرد؛
۲. هماهنگی و تناسب میان اجزای سازنده کتاب، اعم از محتوا، زبان، شکل اجرایی متن، گرافیک، آماده سازی، مواد به کار رفته و چاپ کتاب؛
۳. توجه به ظرفیت‌های زبان، نوآوری در حوزه‌ی زبان فارسی و کمک به گسترش و پویایی آن؛
۴. پیوند با پیشینه‌ی ادبی، امکان فرا‌تر رفتن از سنت‌های ادبی و گشودن افق‌های تازه؛
۵. نوآوری در ارائه‌ی شکل‌های تازه‌ی ادبی و پیشنهاد‌های نو در فضای ادبیات کودک ایران و جهان؛
۶. توجه به درستی و غیر جانبدارانه و به روز بودن اطلاعات در کتاب‌های اطلاعاتی، اعم از کتاب‌های دینی، علوم انسانی، علمی و آموزشی و… در کنار توجه به نوآوری در شیوه تألیف، گرافیک، نوع مواد و چاپ؛
۷. احترام به ارزش‌های مردم ایران و پرهیز از طرح مسایلی که در آن‌ها ارزش‌های مردم و اقوام ایرانی مورد تمسخر قرار گیرند؛
۸. توجه به زیست هم‌زمان کودکان ایرانی در چارچوب مرزهای ملی و عضویت در جامعه‌ی جهانی؛
۹. توجه به روحیه‌ و تفکر انتقادی و برجسته‌سازی پرسشگری؛
۱۰. احترام به تفاوت‌های فردی کودکان و مقاومت در برابر یکسان سازی و همسان سازی کودکان و توجه به احساس رهایی آنان؛
۱۱. توجه به پیچیدگی‌های دنیای واقعی کودک، خواسته‌ها و نیازهای کودکان امروز و پرهیز از ساده‌سازی و ساده انگاری و هم‌چنین تحمیل دنیای بزرگ‌سالانه به کودکان؛
۱۲. احترام به ارزش‌های همه‌بشری، عام و جهان‌شمول مانندِ صلح و امنیت، مدارا و گفت‌و‌گو، احترام به انسان‌ها و همدلی با آن‌ها، درکنار احترام به دیگر موجودات، مخالفت با هرگونه تبعیض، رعایت حقوق همه‌ی انسان‌ها، به خصوص کودکان، هم‌چنین کودکان با نیازهای ویژه و احترام به محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *