بسته‌ی کتاب‌های پیشنهادی با موضوع فکر و فلسفه

بسته‌ی سی‌وچهارم لاک‌پشت پرنده به کتاب‌هایی با درونمایه‌ی فلسفی اختصاص دارد‌. کتاب‌هایی که یا درباه‌ی فلسفه‌اند و یا تفکر مخاطب را برمی‌انگیزند و او را به اندیشیدن درباره‌ی مفاهیم مختلف دعوت می‌کنند. کتاب‌های این بسته کودک و نوجوان را به گفت‌وگو و تقویت روحیه‌ی پرسش‌گری تشویق می‌کنند. در این فهرست…

مطالعه بیشتر